OGŁOSZENIA

Gołdap wyróżniona w Rankingu Gmin Województwa Warmińsko-Mazurskiego

To wyjątkowa inicjatywa, którą Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej realizuje we współpracy z Urzędem Statystycznym w Olsztynie. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego.

Podsumowanie odbyło się 5 grudnia br., w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim. Podczas gali wyróżnienie dla Gminy Gołdap „Lider Powiatu Gołdapskiego” z rąk Wicewojewody Warmińsko-Mazurskiego Piotra Opaczewskiego otrzymał Burmistrz Gołdapi Tomasz Rafał Luto.

Celem rankingu jest wyłonienie i promocja gmin wyróżniających się pod względem zrównoważonego rozwoju. Wyróżnienia przyznawano na podstawie wskaźników wpływających sfery gospodarczej (np. dochody, wydatki inwestycyjne czy administracyjne), społecznej (np. przyrost naturalny, migracja, bezrobocie, kultura, oświata) i środowiskowej (wydatki na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu, odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej).

https://frdl.org.pl/aktualnosci/wyniki-rankingu-gmin-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego?

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom!

źródło zdjęć: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej,  FB – Piotr Opaczewski Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski

Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi. Redakcja TerazGoldap.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższej informacji.

PK Serwis 2023
Rol-Masz
Ubezpieczenia
Fotowoltaika