Gołdap: Powrót do szkół

Gołdap: Powrót do szkół źródło zdjęcia: Image by Wokandapix from Pixabay

20 sierpnia br. odbyło się spotkanie dyrektorów gołdapskich szkół podstawowych. Tematem spotkania było ustalenie zasad pracy szkół od 1 września w związku z panującym w kraju COVID-19. Gmina Gołdap, zgodnie ze statystykami, jest wolna od zakażeń, stąd zostaliśmy zakwalifikowani w podziale epidemiologicznym ministra zdrowia jako strefa zielona. Jednocześnie Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało 3 warianty (A, B i C) w jakich mogą szkoły funkcjonować w zależności od liczby zakażeń występujących na danym terenie.

W Gminie Gołdap wszystkie szkoły ruszają 1 września, zgodnie z wariantem A. Oznacza to, że prowadzone będą zajęcia w szkołach, przy zachowaniu podwyższonego reżimu sanitarnego. Szkoły mają opracowane procedury związane z wydawaniem posiłków, higieną, czyszczeniem, dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników szkoły.

Główną wytyczną jest bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny:
• częste mycie rąk,
• ochrona podczas kichania i kaszlu,
• unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
• obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub placówki,
• regularne czyszczenie pomieszczeń.

Uczniowie w klasach nie będą musieli nosić maseczek. Zostanie wprowadzona organizacja pracy i jej koordynacja, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły. W miarę możliwości, uczniowie danej klasy będą mieli prowadzone zajęcia w jednej sali, a to nauczyciele będą się przemieszczać między klasami.

Od 1 września ruszają też dowozy dzieci. Zgodnie z ustaleniami z przewoźnikiem, autobusy będą dezynfekowane po każdym kursie. Również w każdym pojeździe będą dostępne środki do dezynfekcji rąk. (każdy uczeń korzystający z dowozów oprócz biletu musi mieć maseczkę ochronną). 

Źródło: UMwG

Komentarze    Brak komentarzy