Gołdap. Budżet na 2021 rok został przyjęty

Gołdap. Budżet na 2021 rok został przyjęty źródło zdjęcia:

Gołdapscy radni uchwalili we wtorek 29.12 budżet Gminy Gołdap na 2021 rok (8 głosów ,,za”, 1 głos ,,przeciw”, 5 głosów ,,wstrzymujących”). Pozytywnie o przygotowanym projekcie budżetu wypowiedziała się również Regionalna Izba Obrachunkowa.

W budżecie zaplanowano dochody ogółem na poziomie 111 097 410,00 zł, wydatki na poziomie 118 592 732,00 zł. Deficyt budżetowy planuje się na poziomie 7 495 322,00 zł.

Oświata, transport, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, gospodarka komunalna to obszary w budżecie Gminy Gołdap, na które w przyszłym roku zostanie przeznaczonych najwięcej środków.

Gmina Gołdap w 2021 roku chce przeznaczyć 14 766 688,00 zł na inwestycje. Przewidziano do realizacji łącznie 35 zadań i zakupów inwestycyjnych.

Na budowę dróg oraz przebudowę dróg zaplanowano ponad 3 mln złotych.

Na gospodarkę gruntami przeznaczono ok. 3 mln złotych, w tym rozbudowę ciągów kinezyterapeutycznych i wzbogacenie zieleni w uzdrowisku Gołdap, stworzenie miejsc rekreacji, zabaw i wypoczynku mieszkańców gminy.

Oświetlenia i doświetlenia miejscowości wyniosą ok. 270 tysięcy złotych.

Wśród przyszłorocznych inwestycji przewidziano również wsparcie finansowe w wysokości 75 tysięcy złotych na zakup samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej.

Źrodło: UMwGołdapi

Komentarze    Brak komentarzy