OGŁOSZENIA

Gminne środki trafiły do lokalnych organizacji pozarządowych

274567501_2241325142675406_4670395862655338444_n

Burmistrz Gołdapi Tomasz Luto oraz Skarbnik Gminy Edyta Białek podpisali dziś umowy z reprezentantami gołdapskich organizacji pozarządowych.

W wyniku rozstrzygniętych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku do lokalnych NGOsów trafi
402 900,00 zł na projekty z zakresu rozwoju sportu, wypoczynku dzieci i młodzieży, rozwoju wspólnot lokalnych, organizacji spotkań edukacyjnych, kultury, wolontariatu oraz rozwoju turystyki.

Gratulujemy wszystkim klubom sportowym, stowarzyszeniom i fundacjom za ciekawe i pożyteczne inicjatywy realizowane na rzecz naszych mieszkańców i rozwoju gminy.