OGŁOSZENIA

Gminie Gołdap udzielono wsparcia finansowego z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych

urząd miejski, magistrat (4)

Decyzją Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty w 2022 roku Gminie Gołdap udzielono wsparcia finansowego z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych w ramach przyjętego uchwałą Rady Ministrów w dniu 21 maja 2021 r. wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0”, który będzie realizowany w latach 2021-2025.

Celem głównym tego programu jest wspieranie organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa.

Dostępność książek, które odpowiadają preferencjom i zainteresowaniom uczniów, ma realny wpływ na kształtowanie nawyku czytania i rozwijanie kompetencji czytelniczych.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Urzędu Miejskiego w Gołdapi: https://www.goldap.pl/pl