OGŁOSZENIA

Gminie Dubeninki przyznano grant w wysokości 341 340,00 zł na zakup sprzętu komputerowego

W piątek, 22 listopada w Gminie Dubeninki odbyło się przekazanie  sprzętu komputerowego zakupionego w ramach realizacji projektu  Cyfrowa Polska – „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Uczestnicy programu odebrali zakupiony sprzęt komputerowy z rąk Senator Rzeczypospolitej, Małgorzaty Kopiczko, Warmińsko-Mazurskiego Wicekuratora Oświaty, Wojciecha Cybulskiego oraz Wójta Gminy Dubeninki, Ryszarda Zielińskiego.

Przekazanie sprzętu odbyło się na podstawie umów darowizn zawartych z osobami, które zostały zakwalifikowane do wsparcia, po spełnieniu warunków określonych w regulaminie konkursu grantowego. Nabór wniosków odbył się w październiku ubiegłego roku.

W Gminie Dubeninki 132 osoby spełniły wymagane warunki i zostały zakwalifikowane do objęcia wsparciem.

Organizator Konkursu – Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) przez kilka miesięcy weryfikował wnioski złożone przez gminy z całej Polski.

W wyniku weryfikacji Gminie Dubeninki przyznano grant w wysokości 341 340,00 zł na zakup sprzętu komputerowego. Kwota ta obejmuje również ubezpieczenie.

Gmina Dubeninki, jako Darczyńca  przez okres dwóch lat od zakończenia projektu, została zobligowana do opracowania procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego. Darczyńcy przysługuje prawo wglądu przekazanego sprzętu komputerowego – m.in. w celu oceny jego stanu technicznego oraz sprawdzenia jego faktycznego dysponowania i użytkowania przez osobę uprawnioną.

Projekt był zrealizowany w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.