OGŁOSZENIA

Gmina przeznaczyła ponad 2.5 mln zł na działania OSP Gminy Gołdap

Druhowie OSP Górne, OSP Dunajek i OSP Grabowo dbają na co dzień o bezpieczeństwo mieszkańców i angażują się w wiele społecznych inicjatyw.
Na co przeznaczane są środki gminne?

  • ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych oraz szkoleniach,
  • zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia i materiałów,
  • utrzymanie remizy strażackiej,
  • utrzymanie wozów ratowniczo-gaśniczych (przeglądy, naprawy).


Nasze jednostki OSP w ostatnich latach były dysponowane do udziału w ponad 900 akcjach ratowniczo – gaśniczych.
Dziękujemy druhnom i druhom za służbę oraz codzienną gotowość niesienia pomocy. Dzięki Wam, mieszkańcy naszej gminy mogą czuć się bezpiecznie.

Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi. Redakcja TerazGoldap.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższej informacji.

 

Fotowoltaika
PK Serwis 2023
Rol-Masz
Ubezpieczenia