OGŁOSZENIA

Gmina Gołdap zobowiązana jest do monitorowania utrzymania efektów projektu 

Informujemy, że Gmina Gołdap zobowiązana jest do monitorowania utrzymania efektów projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym– Granty PPGR” przez okres 2 lat od zakończenia projektu poprzez składania corocznie oświadczenia w określonym terminie o posiadaniu i użytkowaniu otrzymanego sprzętu komputerowego.

Rozliczenie projektu zostało zatwierdzone przez Grantodawcę 24 maja 2023 r.
W związku z tym oświadczenia należy składać w terminach:   
    I termin w okresie 01.04.2024 r. – 30.04.2024 r.
    II termin w okresie 01.04.2025 r. – 30.04.2025 r.


Oświadczenie należy składać w Urzędzie Miejskim w Gołdapi, bądź przesłać na adres e-mail: pom@goldap.pl
Wzór oświadczenia otrzymali Państwo wraz z dokumentacją przekazania sprzętu.

Ponadto oświadczenie do pobrania znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi:  Monitorowanie utrzymania efektów projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym– Granty PPGR” – Aktualności – Serwis WWW Urzędu Miejskiego w Gołdapi (goldap.pl)

Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi. Redakcja TerazGoldap.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższej informacji.

 

Sauna
Rol-Masz
Eko-pal
Beauty Space
Proniek
PK Serwis 2023