OGŁOSZENIA

Gmina Gołdap wspiera gołdapską straż pożarną

Niemal 250 tysięcy złotych przeznaczyła Gmina Gołdap na wsparcie gołdapskiej straży pożarnej w ubiegłych latach.

Przypomnijmy, że środki przekazane na wsparcie Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi w latach 2015-2023 przeznaczone zostały m.in. na:

  • zakup samochodu pożarniczego dla PSP,
  • budowę strażnicy KP PSP w Gołdapi – etap III,
  • wyposażenie sali edukacyjnej dla dzieci i młodzieży oraz prowadzenie spotkań edukacyjnych z zakresu zagrożeń spowodowanych spożywaniem alkoholu skierowanych do dzieci i młodzieży szkół podstawowych,
  • zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych.