OGŁOSZENIA

Gmina Gołdap uzyskała kolejną pozytywną ocenę wniosku w ramach konkursu „Cyberbezpieczny Samorząd”

Gmina Gołdap uzyskała pozytywną ocenę wniosku o grant złożonego 14 grudnia 2023 r. w ramach konkursu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

W ramach realizacji grantu Gmina Gołdap planuje inwestycje w niezbędny sprzęt serwerowy oraz sieciowy, a także zakup platformy szkoleniowej oraz zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Gołdapi. Kwota dofinansowania wynosi 850 tys. zł i zakłada 100% pokrycia wydatków kwalifikowanych.

Kolejnym etapem będzie podpisanie umowy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Link do strony konkursu: https://www.gov.pl/web/cppc/cyberbezpieczny-samorzad

Projekt jest realizowany w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi. Redakcja TerazGoldap.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższej informacji.