OGŁOSZENIA

Gmina Gołdap realizuje grant „Cyfrowa Gmina”

Gmina Gołdap realizuje grant „Cyfrowa Gmina”. W ramach uzyskanego wsparcia zaplanowano m.in. zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania w celu podniesienia cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim, Domu Kultury w Gołdapi, Bibliotece Publicznej w Gołdapi oraz Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gołdapi, a także zakup 15 laptopów dla gminnych placówek oświatowych w celu wsparcia pracy i nauki zdalnej.

Najbardziej widoczną zmianą będzie nowa strona internetowa oraz Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gołdapi.


Kwota otrzymanego grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 wynosi 600 540,00 zł i zakłada pokrycie 100% wydatków kwalifikowalnych.

Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi. Redakcja TerazGoldap.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższej informacji.