OGŁOSZENIA

Gmina Gołdap przekazała mieszkańcom ponad 5,3 mln zł w postaci dotacji

Projekt bez tytułu (81)

Ponad 5,3 mln zł Gmina Gołdap przekazała mieszkańcom w postaci dotacji m.in. na wymianę źródeł ogrzewania, czy usuwanie azbestu.

 

  • 22 gospodarstwa domowe skorzystały „dotacji na wymianę źródeł ogrzewania na proekologiczne”. Łączna kwota dotacji pochodząca z budżetu gminy Gołdap wynosi 61 500,00 zł.
  • 10 gospodarstw domowych skorzystało z „dotacji na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków”. Łączna kwota dotacji pochodząca z budżetu gminy Gołdap wynosi 30 000,00 zł.
  •  48 gospodarstw domowych skorzystało z „dotacji na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest”. Łączna kwota dotacji pochodząca z Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie wynosi 50 870,63 zł.
  • Podczas realizacji programu „Zwalczanie barszczy kaukaskich na terenie gminy Gołdap w 2022 r.” działaniami likwidacyjnymi objęto 23,58 ha nieruchomości zajętych barszczami kaukaskimi. Łączna kwota zadania wyniosła 58 950,00 zł przy dofinansowaniu z WFOŚiGW w Olsztynie kwotą 15 000,00 zł.

 

W 2022 roku podpisano 368 umów o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze” , z czego 191 przedsięwzięć zostało już zrealizowanych. Łączna kwota dotacji wyniosła 5 124 897,81 zł.

Warto przypomnieć, że Gmina Gołdap uplasowała się na 48 miejscu w kraju i 2 miejscu w województwie warmińsko-mazurskim w rankingu gmin programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.