Gmina Gołdap pozyskała dofinansowanie na inwestycje.

Gmina Gołdap pozyskała dofinansowanie na inwestycje. źródło zdjęcia: https://www.facebook.com/UMwGoldapi/

 Burmistrz Gołdapi Tomasz Rafał Luto podpisał dziś 2 umowy z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Arturem Chojeckim. Umowy te dotyczą dofinansowania przebudowy ulicy Marii Konopnickiej w Gołdapi, a także dofinansowania budowy i przebudowy drogi gminnej we wsi Kośmidry. Dofinansowanie w wysokości 2 718 557,49 zł, stanowi 50% planowanych kosztów inwestycji. Dotacja pochodzić będzie ze środków rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.

Komentarze    Brak komentarzy