OGŁOSZENIA

Gmina Gołdap otrzymała prawie 4 mln dotacji do programu CIEPŁE MIESZKANIE

Projekt bez tytułu - 2022-12-07T124137.448

Dziś (7 grudnia 2022r. ) w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Burmistrz Gołdapi Tomasz Luto przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Edyty Rity Białek podpisał umowę o dofinansowanie w ramach programu Ciepłe Mieszkanie.

Kwota pozyskanej dotacji to 3 875 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla naszych mieszkańców.

Program CIEPŁE MIESZKANIE, to program kierowany do właścicieli lokali w budynkach wielorodzinnych, a jego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła w tych lokalach.

Obecnie przygotowywane są wnioski, na podstawie których właściciele lokali będą mogli uzyskać dofinansowanie.
O uruchomieniu naboru dla mieszkańców będziemy informować Państwa poprzez stronę internetową: www.goldap.pl.