OGŁOSZENIA

Gmina Gołdap otrzymała ponad 2.5 mln zł na zakup sprzętu komputerowego

Projekt bez tytułu - 2022-11-29T114402.282

Gmina Gołdap w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, projekt grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” zakończyła postępowanie przetargowe na dostawę sprzętu komputerowego, w którym został wyłoniony wykonawca.

W ramach projektu dostarczonych zostanie 855 laptopów, 122 komputerów stacjonarnych oraz 66 tabletów dla 1043 uczniów na łączną kwotę: 2 768 649,90 zł.
Dostawy sprzętu będą podzielone na transze, a termin realizacji projektu zaplanowany jest do 31.01.2023 roku.

Pracownicy Urzędu Miejskiego będą sukcesywnie kontaktować się z Grantobiorcami telefonicznie w celu umówienia się na konkretną datę i godzinę przekazania sprzętu. Odbiór sprzętu będzie odbywał się w Urzędzie Miejskim, zgodnie z kolejnością złożonych wniosków.

Udając się na podpisanie umowy należy zabrać ze sobą:

  • dowód osobisty rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego ucznia,
  • numer PESEL dziecka.