OGŁOSZENIA

Gmina Gołdap otrzymała dotację na zwiększenie atrakcyjności szlaku Green Velo!

285564473_2315231705284749_3308165612286388292_n
Gmina Gołdap znalazła się wśród 15 gmin, które otrzymały dotacje z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań własnych gmin w ramach konkursu „Łączy nas turystyka” w 2022 roku!
 
Do Gołdapi trafi 16 100 zł, na zwiększenie atrakcyjności szlaku rowerowego Green Velo w Gołdapi poprzez budowę i doposażenie małej architektury.
 
O dofinansowanie mogły się ubiegać gminy z całego województwa warmińsko-mazurskiego. Ideą przedsięwzięcia jest podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez poprawę jakości architektury turystycznej i przestrzeni publicznych.
 
Finansowe wsparcie otrzymały zadania związane z budową, rozbudową, doposażeniem, odnową czy modernizacją ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej w województwie warmińsko-mazurskim.
 
Do nich można zaliczyć m.in. zagospodarowywanie plaż, kształtowanie terenów zielonych, urządzanie miejsc odpoczynku dla rowerzystów i kajakarzy na szlakach turystycznych.