OGŁOSZENIA

Gmina Gołdap- Ile dzieci urodziło się w 2022r? Jakie były najczęściej nadawane imiona?

STATYSTKI URODZEŃ GOŁDAP 2022

Mija pierwszy miesiąc 2023 roku, jak zwykle ciekawi statystyk dowiedzieliśmy się ilu nowych mieszkańców Gminy Gołdap przyszło na świat w 2022 roku. 

Na terenie Gminy Gołdap w 2022 roku urodziło się 136 dzieci, co daje 23 dzieci więcej w porównaniu z 2021 rokiem. Mimo to w naszym mieście nadal obecny jest ujemny przyrost naturalny. 

Jednak nie tylko u nas, kryzys demograficzny jest wszechobecny w całej Polsce i nieustannie się pogłębia. 

Urząd Miejski w Gołdapi odpowiadając na prośbę naszej redakcji, udostępnił również informacje o najpopularniejszych imionach dla nowo narodzonych dziewczynek i chłopców w gminie. 

Najczęściej wybieranym imieniem dla dziewczynki w 2022 roku była ZOFIA.

Natomiast chłopcy najczęściej otrzymywali imię ANTONI.