OGŁOSZENIA

Gmina Gołdap dofinansuje sprzęt medyczny na wyposażenie oddziału pediatrycznego gołdapskiego szpitala

Burmistrz Gołdapi Tomasz Rafał Luto wraz ze Skarbnik Gminy Gołdap Edytą Ritą Białek podpisali umowę o udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Gołdapskiego w kwocie 100 000,00 zł na zakup sprzętu medycznego z przeznaczeniem na wyposażenie oddziału pediatrycznego gołdapskiego szpitala.   

Wcześniej, 7 marca 2024 r. Rada Miejska w Gołdapi podjęła uchwałę Nr LXXXVIII/621/2024 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gołdapskiemu na zakup sprzętu medycznego z przeznaczeniem na wyposażenie oddziału pediatrycznego Szpitala GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi, której celem było zadbanie w większym stopniu o zdrowie najmłodszych pacjentów m.in. z terenu Gminy Gołdap. 

Udzielona przez Gminę Gołdap pomoc finansowa jest przeznaczona na zakup sprzętu medycznego z przeznaczeniem na wyposażenie oddziału pediatrycznego: lampa do fototerapii noworodków, kombinezon do lamy, bilirubinometr, aparat USG, nawilżacz oddechowy wraz z akcesoriami, pompa infuzyjna, trzy stojaki do kroplówki oraz aparat EKG. 

Samorząd gminny wspiera finansowo Powiat Gołdapski i czyni ciągłe starania, aby gołdapski szpital mógł funkcjonować dla dobra wspólnego wszystkich mieszkańców naszej gminy.

Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi. Redakcja TerazGoldap.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższej informacji.