OGŁOSZENIA

Gmina Gołdap dofinansuje sprzęt medyczny do karetki gołdapskiego szpitala

291418455_2339461409528445_5976531658447905954_n
Włodarze miasta podpisali umowę o udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Gołdapskiego w kwocie
118 000,00  zł na zakup sprzętu medycznego z przeznaczeniem na wyposażenie karetki.
 
Wcześniej, 31 maja 2022 r. Rada Miejska w Gołdapi podjęła uchwałę Nr LIV/411/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gołdapskiemu na zakup sprzętu medycznego z przeznaczeniem na wyposażenie karetki na rzecz GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi, dla zapewnienia odpowiedniej opieki, w szczególności ratowania zdrowia i życia mieszkańców w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie ochrony zdrowia.
 

Udzielona przez Gminę Gołdap pomoc finansowa jest przeznaczona na zakup sprzętu medycznego niezbędnego do wyposażenia karetki:

  • defibrylatora z rejestratorem rytmu i danych,
  • respiratora ratowniczo-transportowego,
  • ssaka z pojemnikiem wielorazowym.