OGŁOSZENIA

Gmina Dubeninki otrzymała 100 tysięcy złotych !

55-pdtjpa07u3svd8uec9dqrn5l9a9907dvoz2rfpzshs

W ostatnim czasie Gmina Dubeninki ubiegała się o grant pt. Cyfrowa Gmina.

W marcu bieżącego roku starania gminy Dubeninki zakończyły się decyzją o przyznaniu maksymalnej dla nich kwoty w wysokości 100 000 złotych !

W ramach realizacji grantu gmina będzie mogła ułatwić mieszkańcom kontakt z urzędnikami i przyspieszyć tempo załatwiania spraw przy jednoczesnym wzmocnieniu cyfrowej odporności na zagrożenia.

Realizacja zadania ma na celu rozbudowę i migrację usług do chmury obliczeniowej, zwiększenie bezpieczeństwa danych w zakresie transmisji i ochrony prywatności, wdrożenie procedur obsługi incydentów i ograniczenia skutków cyberataków.

Grant został powierzony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Serdecznie gratulujemy !