OGŁOSZENIA

Gmina Banie Mazurskie świętuje wolność od zadłużenia!

17 listopada przypada Ogólnopolski Dzień bez Długów. Pierwszy raz od kilkudziesięciu lat w Gminie Banie Mazurskie nadarzyła się okazja, by móc świętować go również na szczeblu samorządowym. Od 2015 roku tutejszym władzom udało się bowiem spłacić całość zobowiązań finansowych w łącznej kwocie ponad czterech milionów złotych.

Na początku 2015 roku stan zadłużenia Gminy Banie Mazurskie wynosił dokładnie 4 070 999,99 zł. Jak na jednostkę samorządu terytorialnego, której dochody do budżetu we wspomnianym roku wyniosły niespełna 16 milionów złotych, jest to niebagatelna suma zobowiązań finansowych, która, co równie istotne, generowała ogromne koszty obsługi.

Tylko w samym 2015 roku, pomimo częściowej spłaty ogółu owych zobowiązań w rekordowej kwocie 789 tys. złotych, należność na poczet obsługi długu kosztowała nasz samorząd prawie 116 tys. zł.

Dla zobrazowania skali pieniędzy, które z tego tytułu jeszcze do niedawna pobierały banki, podpowiadamy, że za tę sumę można by nabyć co najmniej 5 wozów strażackich na wzór tego, który w kwietniu ubiegłego roku trafił na stan jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzisku.

Gdyby jednak podsumować łączny koszt obsługi kredytów i pożyczek tylko w latach 2015 – 2021, nie uwzględniając przy tym lat wcześniejszych, w których wspomniane koszty były nawet wyższe, kwota ta urośnie do nieporównywalnie większych rozmiarów. Mowa tu o blisko 400 tys. złotych, które wystarczyłyby na sfinansowanie zakupu już nie 5 takich pojazdów, a prawie… 19.

Choć wysokość funduszy przeznaczonych na obsługę długów zaciągniętych przez poprzednie władze gminy zatrważa, to warto wrócić myślami jeszcze na moment do początku 2015 roku. Wówczas, tuż po objęciu urzędu wójta przez Łukasza Kulisia w grudniu 2014 roku, wdrożono politykę, której celem była możliwie jak najszybsza spłata zobowiązań finansowych samorządu.

Dzięki konsekwentnej realizacji obranego przed laty kierunku działania udało się uchronić Gminę przed horrendalnie wysokimi opłatami właśnie z tego tytułu. Dla przykładu, tylko w samym 2012 roku koszt obsługi pożyczek i kredytów wyniósł blisko 336 tys. zł, natomiast w 2022 r. zaledwie nieco ponad 2 tys. zł.

Choć na pierwszy rzut oka może wydawać się, że wdrożenie w życie omawianych działań nie wywiera większego wpływu na jakość życia mieszkańców, to, szczególnie w dalszej perspektywie czasu, pozytywne skutki konsekwentnej spłaty zadłużenia są coraz to bardziej dostrzegalne. W związku z kryzysem, spowodowanym m.in. długotrwałą pandemią COVID-19 oraz zbrojną agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, okazało się bowiem, że raty kredytów i pożyczek diametralnie wzrosły.

W przypadku, gdyby nasz samorząd przed laty nie zdecydował się na redukcję zadłużenia, związane z tym koszty mogłyby mieć destrukcyjny wpływ na konstrukcję budżetu, a co za tym idzie, również na ilość i rozmiar działań podejmowanych z myślą o dobru społeczeństwa.

 

Źródło: http://gminabaniemazurskie.pl/gmina-wolna-od-zadluzenia/

Eko-pal
PK Serwis 2023
Rostek, Rawinis
Beauty Space
Rol-Masz
Proniek
Ubezpieczenia
Sauna