OGŁOSZENIA

Funkcjonariusze Straży Granicznej w Gołdapi testują nowe łodzie patrolowe

Goldap (3)

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej pozyskał dwie łodzie patrolowe. To wynik wsparcia samorządu województwa dla bezpieczeństwa regionu.

Nową jednostkę pływającą już testują funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Gołdapi. Wcześniej w ramach współpracy samorządu i Straży Granicznej łódź patrolową otrzymała również Placówka Straży Granicznej w Sępopolu. Środki finansowe w wysokości blisko 100 tys. zł. przekazane przez Marszałka Województwa warmińsko-mazurskiego Pana Gustawa Marka Brzezina pozwoliły na zakup 2 jednostek pływających.

Nowoczesny sprzęt pomoże funkcjonariuszom z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej dotrzeć do miejsc najbardziej zagrożonych przestępczością, także zlokalizowanych na wodach granicznych, w tym kontrolę osób przekraczających linię granicy.