OGŁOSZENIA

Funkcjonariusze gołdapskiej Policji podsumowali minione ferie zimowe

Ferie zimowe dobiegły końca. Gołdapscy policjanci prowadzili intensywne działania profilaktyczne oraz czynności prewencyjno – kontrolne. Mundurowi spotykali się z uczestnikami zimowisk, gdzie rozmawiali o bezpieczeństwie.

Policjanci ruchu drogowego dbali o bezpieczeństwo na drogach poprzez prowadzenie kontroli prędkości, stanu trzeźwości kierujących oraz  stanu technicznego pojazdów.

Bezpieczeństwo to nasza wspólna i bardzo ważna sprawa. Szczególnie w okresie wypoczynku, kiedy część osób korzystających z uroków białego szaleństwa zapomina o jego podstawowych zasadach. Dlatego też gołdapscy policjanci prowadzili działania pn. „Bezpieczne Ferie 2024”.

Podczas dwutygodniowej przerwy od nauki mundurowi przeprowadzili ponad 50 spotkań profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą. Stróże prawa rozmawiali z nimi o bezpiecznych formach spędzania czasu wolnego i przypominali o zagrożeniach. Ze starszą młodzieżą poruszyli zagadnienie dotyczące uzależnienia od narkotyków i dopalaczy oraz uczulali na groźne zjawisko cyberprzemocy.

Policjanci Zespołu Ruchu Drogowego skutecznie podejmowali działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W czasie ferii zimowych mundurowi skontrolowali około 200 uczestników ruchu drogowego oraz ujawnili ponad 170 wykroczeń popełnionych przez użytkowników dróg. Zdecydowana większość z nich dotyczyła przekroczenia dopuszczalnej prędkości.

Policjanci nałożyli łącznie ponad 150 mandatów karnych, zastosowali 20 pouczeń oraz skierowali 5 wniosków o ukaranie do sądu. W wyniku kontroli stanu technicznego pojazdów zatrzymali 10 dowodów rejestracyjnych, m.in. za brak aktualnego badania technicznego bądź z uwagi na stan auta, który zagrażał porządkowi lub bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

Funkcjonariusze Referatu Patrolowo – Interwencyjnego przeprowadzili w tym czasie blisko 170 interwencji,  zatrzymali 5 sprawców przestępstw oraz 8 osób poszukiwanych. Ponadto, policjanci podczas codziennej służby systematycznie kontrolowali miejsca, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne lub narażone na wychłodzenie.