OGŁOSZENIA

Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap wypłaciła już stypendia ! Znamy stypendystów !

17

Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap podpisała już wszystkie umowy stypendialne w naborze 2021/2022 i wypłaciła środki tegorocznym stypendystom – w formie jednorazowego stypendium wysokości 2000,00 zł.

11 października w siedzibie Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej, która oceniła pod względem merytorycznym wnioski o przyznanie stypendium. W tym roku wpłynęło 18 wniosków, natomiast po ocenie, tegorocznymi stypendystami zostali:

 • Rafał Karwel – Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Giżycku
 • Tomasz Królikowski – Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi
 • Toni Oskar Paczkowski- Liceum Ogólnokształcące Centrum Edukacji Mundurowej w Ełku
 • Amelia Milewska- Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi
 • Barbara Krejczman – Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi
 • Patryk Tomaszuk – X Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. M. G. Bublewicza w Olsztynie
 • Dominik Święcki- Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi
 • Natalia Misiewicz – Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi
 • Gabriel Graużul – Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi
 • Maja Kondraciuk – Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi

  Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy!


Gołdapski Fundusz Stypendialny jest współfinansowany przez Gminę Gołdap.