OGŁOSZENIA

Fundacja otrzymała dotację na wycieczki szkolne w wysokości 20 000 złotych !

fundacja

28 kwietnia 2022 roku Fundacja Rozwoju Regonu Gołdap zawarła umowy o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”, które  jest częścią Polskiego Ładu.

Dzieci z placówek, dla których Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap jest organem prowadzącym wyjadą na wycieczki edukacyjne.

Szkoła Podstawowa w Boćwince otrzymała dofinansowanie do wycieczek szkolnych w kwocie 15 000,00 złotych, zaś Szkoła Podstawowa w Galwieciach uzyskała 5 000,00 złotych dofinansowania.

Fundacja zapewnia dodatkowe 20% wkładu własnego w realizację projektu.

Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.