OGŁOSZENIA

Firma IRYD Sp. z o.o. zatrudni Pracowników fizycznych- ślusarzy, operatorów maszyn CNC oraz wózków widłowych

Firma IRYD Sp. z o.o. z siedzibą w Niedrzwicy

zatrudni w systemie pracy trzyzmianowej:

 • Pracowników fizycznych- ślusarzy
 • Operatorów maszyn CNC
 • Operator wózków widłowych (uprawnienia oraz prawo jazdy kat. B)

Zapewniamy pełne szkolenie stanowiskowe.

Wymagania:

– mile widziany staż pracy, doświadczenie przy produkcji

– umiejętność organizacji pracy, dyspozycyjność

Więcej informacji pod numerem telefonu (87) 615-05-72 lub osobiście w siedzibie firmy: ul. Ekonomiczna 5, 19-500 Gołdap. Osoby kontaktowe – dyrekcja Wydziału 1.

Proszę o podanie stanowiska, na które Państwo rekrutujecie.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV mailowo na adres rekrutacja@iryd.pl lub dostarczenie do siedziby firmy.

INFORMACJA RODO

Kandydatów prosimy o umieszczenie w CV zgody na przetwarzanie danych osobowych w obecnej  i ewentualnie w kolejnych rekrutacjach.

Prosimy o zapoznanie się z warunkami przetwarzania danych osobowych kandydatów na pracowników w firmie IRYD sp. z o.o.

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest przedsiębiorstwo IRYD sp. z o.o. z siedzibą
  przy ul. Ekonomicznej 5 w Niedrzwicy, zwane dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z zachowaniem szczególnej dbałości o ich poufność.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji w firmie IRYD sp. z .o.o. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące w Polsce akty prawne dotyczące ochrony danych osobowych i zatrudnienia oraz Pani/Pana zgoda.
 • Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna.
 • Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
   lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom z wyłączeniem Współadministratorów,  organów administracji publicznej, organów ścigania i sądów, jeśli będzie to niezbędne w świetle przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane będą przechowywane w okresie niezbędnym do realizacji naboru pracowników
  i w przypadku braku zatrudnienia zostaną usunięte po zakończeniu rekrutacji, chyba, że wyrazi Pan/Pani zgodę na udział w kolejnych rekrutacjach – w takiej sytuacji będą przetwarzane do końca 2024 roku.