OGŁOSZENIA

Firma IRYD Sp. z o.o. zatrudni pracownika na stanowisko KIEROWCA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO


IRYD SP. Z  O. O.   zatrudni pracownika na stanowisko KIEROWCA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO 

WYMAGANIA

 •  prawo jazdy kat. C+E
 •  doświadczenie w transporcie międzynarodowym
 •  karta kierowcy
 •  aktualne badania lekarskie i świadectwo kwalifikacji
 • dyspozycyjność

OFERUJEMY

 • pracę w stabilnej firmie 
 • wynagrodzenie adekwatne do stanowiska, kwalifikacji i zaangażowania 

Dokumenty prosimy składać drogą e-mailową na adres: m.surwillo@iryd.pl lub osobiście w siedzibie firmy. Więcej informacji pod nr tel. 503 197 670 lub (87) 615 05 72 wew. 32

Konieczne jest określenie, na jakie stanowisko składana jest aplikacja.

INFORMACJA RODO

Kandydatów prosimy o umieszczenie w CV zgody na przetwarzanie danych osobowych w obecnej
i ewentualnie w kolejnych rekrutacjach.

Prosimy o zapoznanie się z warunkami przetwarzania danych osobowych kandydatów na pracowników w firmie IRYD sp. z o.o.

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest przedsiębiorstwo IRYD sp. z o.o. z siedzibą
  przy ul. Ekonomicznej 5 w Niedrzwicy , zwane dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z zachowaniem szczególnej dbałości o ich poufność.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji w firmie IRYD sp. z .o.o. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące w Polsce akty prawne dotyczące ochrony danych osobowych i zatrudnienia oraz Pani/Pana zgoda.
 • Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna.
 • Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
   lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom z wyłączeniem Współadministratorów,  organów administracji publicznej, organów ścigania i sądów, jeśli będzie to niezbędne w świetle przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane będą przechowywane w okresie niezbędnym do realizacji naboru pracowników
  i w przypadku braku zatrudnienia zostaną usunięte po zakończeniu rekrutacji, chyba, że wyrazi Pan/Pani zgodę na udział w kolejnych rekrutacjach – w takiej sytuacji będą przetwarzane do końca 2023 roku.