OGŁOSZENIA

Firma IRYD Sp. z o.o. z siedzibą w Niedrzwicy zatrudni na stanowisko INSPEKTORA/SPECJALISTY DS. BHP

IRYDDDD-pe4975j9wzkft0geajr7r3y0khz1n8l9e2ygy74npc

NASZE WYMAGANIA 

 • wykształcenie kierunkowe  (technik bhp i/ lub wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe w zakresie BHP).

Gorąco zachęcamy do aplikowania studentów na ostatnich latach studiów lub absolwentów bez doświadczenia zawodowego,

 • wcześniejsze doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej,

 • znajomość przepisów z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej,

 • dobrze rozwinięte umiejętności organizacyjne i komunikacyjne, a także rzetelność i terminowość,

 • dobrej znajomości pakietu MS Office.

OFERUJEMY

 • ciekawą pracę na odpowiedzialnym stanowisku w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,

 • współpracę ze specjalistami, którzy chętnie dzielą się wiedzą,
 • wynagrodzenie adekwatne do stanowiska, kwalifikacji i zaangażowania,
 • możliwość ciekawego rozwoju zawodowego.

Więcej informacji do uzyskania w siedzibie firmy. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV mailowo na adres rekrutacja@iryd.pl lub dostarczenie do siedziby firmy przy ul. Ekonomicznej 5 w Niedrzwicy.

Konieczne jest określenie, na jakie stanowisko składana jest aplikacja.

INFORMACJA RODO

Kandydatów prosimy o umieszczenie w CV zgody na przetwarzanie danych osobowych w obecnej i ewentualnie w kolejnych rekrutacjach.

Prosimy o zapoznanie się z warunkami przetwarzania danych osobowych kandydatów na pracowników w firmie IRYD sp. z o.o.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest przedsiębiorstwo IRYD sp. z o.o. z siedzibą
  przy ul. Ekonomicznej 5 w Niedrzwicyi, zwane dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z zachowaniem szczególnej dbałości o ich poufność.

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji w firmie IRYD sp. z .o.o. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące w Polsce akty prawne dotyczące ochrony danych osobowych i zatrudnienia oraz Pani/Pana zgoda.

 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna.

 4. Posiada Pani/Pan prawo do:

  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
   lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  2. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

  3. przenoszenia danych,

  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom z wyłączeniem Współadministratorów, organów administracji publicznej, organów ścigania i sądów, jeśli będzie to niezbędne w świetle przepisów prawa.

 7. Pani/Pana dane będą przechowywane w okresie niezbędnym do realizacji naboru pracowników
  i w przypadku braku zatrudnienia zostaną usunięte po zakończeniu rekrutacji, chyba, że wyrazi Pan/Pani zgodę na udział w kolejnych rekrutacjach – w takiej sytuacji będą przetwarzane do końca 2022 roku.