OGŁOSZENIA

Firma COMAXEL SP. Z O.O. zatrudni SPECJALISTĘ DO SPRAW KADR I PŁAC

Firma COMAXEL SP. Z O.O. z siedzibą w Niedrzwicy, ul. Ekonomiczna 14

zatrudni: SPECJALISTĘ DO SPRAW KADR I PŁAC

Podstawowy zakres obowiązków:

 1. Kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników,

 2. Sporządzanie umów o pracę i umów cywilno-prawnych,

 3. Sporządzanie, wydawanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudniania i wynagrodzeń pracowników, do których wydawania pracodawca zobowiązany jest przepisami prawa,

 4. Prowadzenie ewidencji czasu pracy, ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej (np. karty urlopowe, plany urlopowe), rozliczanie pracowników z wykorzystanych dni urlopów wypoczynkowych oraz innych przerw w wykonywaniu pracy,

 5. Prawidłowe i terminowe rozliczanie z ZUS – zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników,

 6. Prowadzenie pełnej dokumentacji z zakresu: wynagrodzeń, zasiłków, rozliczeń z ZUS i US

 7. Współpraca ze specjalistą ds. BHP,

 8. Bieżąca kontrola aktualności badań lekarskich pracowników, nadzór nad dopuszczeniem pracownika do pracy (np. konieczność wykonania badań kontrolnych),

 9. Rozliczanie czasu pracy pracowników, sporządzanie list płac, naliczanie wynagrodzeń pracowników, zleceniobiorców z uwzględnieniem wszelkich dodatków i potrąceń,

 10. Sporządzanie i przesyłanie drogą elektroniczną wszelkich dokumentów rozliczeniowych, deklaracji, raportów,

 11. Prowadzenie spraw związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,

 12. Obsługa sprawozdawczości i analiz kosztów pracy na potrzeby wewnętrzne oraz GUS ,

 13. Bieżący kontakt z instytucjami jak ZUS, US, GUS, PFRON, PUP,

 14. Sporządzanie rozliczeń podatkowych pracowników,

 15. Ochrona danych osobowych pracowników zgodnie z odrębnymi przepisami,

 16. Terminowe wykonywanie zadań i rzetelne wywiązywanie się z obowiązków,

 17. Przestrzeganie tajemnicy służbowej,

 18. Wykonywanie innych czynności oraz poleceń służbowych.

Wymagania dodatkowe:

 • biegła znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, opodatkowania osób fizycznych, zagadnień z zakresu naliczania wynagrodzeń, zagadnień płacowych i administracji kadrowej oraz wszelkich aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie,

 • biegła obsługa komputera, znajomości pakietu Microsoft Office

 • samodzielność i szybkość w podejmowaniu decyzji,

 • umiejętność organizacji własnego czasu pracy,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • komunikatywność, empatia, uczciwość, samodyscyplina, sumienność i rzetelność, dyspozycyjność

 • Mile widziane wykształcenie i doświadczenie kierunkowe z zakresu kadr i płac

Osoby zainteresowane, CV z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji, mogą składać osobiście w siedzibie firmy lub drogą elektroniczną wysyłając na adres: kago@comaxel.com

Fotowoltaika
Ubezpieczenia
Rol-Masz
PK Serwis 2023