OGŁOSZENIA

Firma budowlana bezprawnie zatrudniała Ukraińców na terenie powiatu gołdapskiego

Sąd Rejonowy w Olecku skazał pracodawcę za nielegalne zatrudnienie cudzoziemców w firmie działającej na terenie powiatu gołdapskiego i oleckiego.

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Gołdapi w kontrolowanej firmie budowlanej, stwierdzili, że Ukraińcy pracują niezgodnie z przepisami. Jeden był zatrudniony bez umowy i zezwolenia, a dwóch pracowało bez zezwolenia na pracę. Po zakończonej kontroli, przedsiębiorca, złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze grzywny.

Wyrokiem nakazowym z 17 listopada, olecki sąd nakazał pracodawcy zapłacić karę w wysokości 4 tys. zł.

PK Serwis 2023
Rol-Masz
Fotowoltaika
Ubezpieczenia