OGŁOSZENIA

Finał projektu Odkrywamy Grecją z POWEREM

265956530_487602412685869_1963617793806960328_n

Wszystko, co dobre, kiedyś się kończy… nasz projekt również. Wędrówka Trójki przez kulturę i tradycję oraz przyrodę Grecjito projekt zrealizowany ramach „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów”, na który szkoła uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

I nadszedł czas podsumowań. Bardzo zaangażowaliśmy się w projekt od pomysłu, wniosku, poprzez promocję, mobilność, podsumowanie, określenie i upowszechnienie rezultatów oraz wpływu, jaki na nas wywarł. Zrealizowaliśmy wszystkie cele założone w projekcie, podnieśliśmy nasze kompetencje w wielu obszarach, mi.in. językowe, cyfrowe, matematyczne, przyrodnicze i historyczne oraz ekspresji i świadomości kulturalnej.

Poznaliśmy kulturę, tradycję, zwyczaje, sposób życia i nauki w Grecji. Wzmocniliśmy poczucie poszanowania innych kultur oraz wzmocniliśmy poczucie własnej świadomości kulturowej, doświadczyliśmy nauki w grupie międzynarodowej, doskonaląc swoje umiejętności pracy w grupie, rozwinęliśmy umiejętności budowania relacji społecznych. Wzrosła nasza chęć poznawania świata, wzrósł prestiż szkoły. Z dumą uznajemy się za uczestników europejskiej edukacji.

W finale projektu powstały narzędzia cyfrowe, takie jak gra w Scratchu, quiz Kahoot i prezentacje w Swayu, które powstały dzięki umiejętnościom cyfrowym doskonalonym w trakcie projektu, wykorzystujemy je w czasie lekcji języka angielskiego, historii, biologii, geografii. Wszystkie osiągnięte rezultaty oraz ogromna satysfakcja wszystkich uczestników projektu dowodzi, iż okazał się on prawdziwym sukcesem.

O tym sukcesie uczestnicy mobilności dzielili się z całą społecznością szkolną w trakcie cyklu „Spotkań z ciekawym człowiekiem”, w trakcie których opowiadali o przebiegu mobilności, o osiągniętych rezultatach oraz wpływie projektu na ich życie.

Zorganizowaliśmy również Dzień Grecki, aby promować projekt, opowiadać o wrażeniach i upowszechniać rezultaty. Projekt i Grecja pozostaną z nami, czekamy na kolejne projekty i ciekawe wyjazdy.