OGŁOSZENIA

Fajerwerki- jak używać ich rozsądnie i bezpiecznie?

STRZELAJ BEZPIECZNIE!

Przed nami oczekiwana noc sylwestrowa pełna magicznej atmosfery i nadziei, że nadchodzący rok będzie bardzo udany. Większość z nas chce przeżyć ten czas w niezapomniany i huczny sposób. Ale to również noc, podczas której odpalamy więcej fajerwerków niż przez cały rok. Niestety używanie środków pirotechnicznych bardzo często wiąże się również z wypadkami.

Przyczyną większości przykrych wydarzeń jest niewłaściwe użytkowanie fajerwerków i nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Pamiętajmy, że fajerwerki są materiałami wybuchowymi i muszą być używane ostrożnie i zawsze zgodnie z instrukcją. Dlatego policjanci jak co roku sprawdzają punkty handlowe oferujące fajerwerki i interweniują w sytuacjach naruszania zakazu ich sprzedaży.

Pamiętajmy, że prawo zakazuje używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych, z wyjątkiem 31 grudnia oraz 1 stycznia. W większości gmin wprowadzono okresowe ograniczenia w stosowaniu materiałów pirotechnicznych. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, w okresie objętym zakazem ich stosowania, zgodę na używanie materiałów pirotechnicznych wydaje właściwy wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Nie zapominajmy, że huk petard niepokoi zwierzęta, szczególnie domowe czworonogi, które nieprzyzwyczajone, mocno przezywają ten okres, zdarzają się im nawet ucieczki. Warto więc mieć na uwadze naszych małych towarzyszy i zadbać o to, by nasi milusińscy nie byli narażeni na dokuczliwe odgłosy wystrzałów.

Podczas używania wyrobów pirotechnicznych pamiętajmy:

  • wyroby pirotechniczne i ich odpalanie to niebezpieczna zabawa, dlatego wolno je odpalać wyłącznie pod nadzorem dorosłych,
  • należy czytać instrukcje, bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta i zwracać uwagę na ostrzeżenia. Wybuchająca petarda nie tylko może spowodować oparzenia rąk i twarzy, ale także poważniejsze uszkodzenia ciała, np. utratę wzroku, palców lub całej ręki,
  • korzystając z fajerwerków należy wybrać miejsce, w którym nie zrobimy nikomu krzywdy i  niczego nie zniszczymy. Sprawdźmy, każdorazowo czy na drodze ładunku nie znajdują się drzewa lub linie energetyczne,
  • nie wolno używać wyrobów pirotechnicznych w pomieszczeniach zamkniętych oraz w pobliżu obiektów, które mogą być narażone na pożar,
  • zachowajmy bezpieczną odległość – jest ona podana w instrukcji obsługi. Nigdy nie pochylajmy się nad ładunkiem – stańmy z boku i trzymajmy źródło ognia w wyciągniętej ręce,
  • nie odpalajmy petard po spożyciu alkoholu lub środków odurzających oraz w okolicznościach mogących narazić innych na niebezpieczeństwo,
  • jeśli po odpaleniu fajerwerku lub wypaleniu lontu okaże się, że ten nie eksplodował, nie podchodźmy, aby sprawdzić, co się stało, po żadnym pozorem nie odpalajmy produktów uszkodzonych lub po terminie ważności,
  • fajerwerki używajmy z poszanowaniem zasad współżycia społecznego, pamiętając o sprzątnięciu wystrzelonych i zużytych produktów,
  • gdy doszło do wypadku, wezwijmy służby ratownicze. Zadzwońmy natychmiast pod numer alarmowy 112.

 

Zadbajmy wspólnie o to, aby koniec odchodzącego roku i początek Nowego Roku był dla nas wszystkich spokojny i bezpieczny.

(Biuro Prewencji KGP)