OGŁOSZENIA

Ekopracownia pełna doświadczeń- od budowania kompasu do preparatów z hodowli pantofelka!

W ekopracowni klimatycznej znajdującej się w Szkole Podstawowej nr 2 w Gołdapi od września 2023 r., odbywają się lekcje przyrody, biologii, geografii. Organizowane są również zajęcia pozalekcyjne, m.in. zbiórki harcerskie, zajęcia koła biologicznego przygotowujące uczniów do konkursów, jak też rady pedagogiczne, spotkania z rodzicami, ze społecznością lokalną.

W kwietniu 2024 r., w trakcie Zielonych Dni, ekopracownia stała się miejscem wielu ciekawych obserwacji i badań. Uczniowie klasy IIIa, Va, Vb, VIIa poznawali przyrodę i zjawiska fizyczne poprzez doświadczenia i obserwacje z wykorzystaniem mikroskopów i lup.

Młodzi przyrodnicy wykonywali preparaty mikroskopowe z hodowli pantofelka, obserwowali model torfowiska, rozkwitające kwiaty, odkrywali napięcie powierzchniowe, budowali prosty kompas, wysiewali nasiona, badali co pływa, a co tonie. Na zajęcia w ekopracowni w ramach Zielonych Dni czekają z niecierpliwością uczniowie pozostałych klas.

Warsztaty zostały przygotowane przez nauczycielkę Małgorzatę Wojciechowską-Gutowską oraz uczennice z klasy 7a.

SP nr 2