OGŁOSZENIA

Edukacja Ekologiczna w SP nr 5

kolaż Edukacja ekologiczna

W Szkole Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w klasach 2 a i 2 c przeprowadzono blok lekcji z edukacji ekologicznej. Celem zajęć było rozwijanie kompetencji proekologicznych, a tym samym kształtowanie szacunku dla środowiska naturalnego. Uczniowie na zajęciach uświadomili sobie, że dbanie o środowisko jest obowiązkiem nas wszystkich i w dużym stopniu uzależnione jest ono od naszych codziennych nawyków i sposobu prowadzenia gospodarstwa domowego.

Dzieci poznały zagadnienia dotyczące ochrony środowiska, czyli w jaki sposób każdy z nas może chronić i dbać o miejsce, w którym żyje. Uzyskały wiele informacji o zmianach klimatu, sposobach oszczędzania energii elektrycznej, wody i surowców. Dowiedziały się też, jak segregować odpady oraz poznały sposoby wtórnego ich wykorzystywania.

To były bardzo ciekawe, twórcze i owocne zajęcia.


Małgorzata Werra

Joanna Kołosza