OGŁOSZENIA

EBRIMA Sp. z o.o. zatrudni pracownika na stanowisko samodzielna/y księgowa/y

EBRIMA Sp. z o.o. z siedzibą w Niedrzwicy,

ul. Ekonomiczna 10, 19-500 Gołdap

zatrudni osobę na stanowisko :

SAMODZIELNY KSIĘGOWY/SAMODZIELNA KSIĘGOWA

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

WYMAGANIA

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w dziale księgowości bądź biurze rachunkowym,
 • znajomość ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych,
 • znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy,
 • samodzielność, dokładność, dyspozycyjność oraz umiejętność podejmowania decyzji.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV mailowo na adres biuro@ebrima.pl lub dostarczenie do siedziby firmy przy ul. Ekonomicznej 10 w Niedrzwicy.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 506-958-770

Konieczne jest określenie, na jakie stanowisko składana jest aplikacja.

INFORMACJA RODO

Kandydatów prosimy o umieszczenie w CV zgody na przetwarzanie danych osobowych w obecnej i ewentualnie w kolejnych rekrutacjach.

Prosimy o zapoznanie się z warunkami przetwarzania danych osobowych kandydatów na pracowników w firmie Ebrima Sp. z o.o.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest przedsiębiorstwo Ebrima Sp. z o.o. z siedzibą
  przy ul. Ekonomicznej 10 w Niedrzwicy, zwane dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z zachowaniem szczególnej dbałości o ich poufność.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji w firmie Ebrima Sp. z .o.o.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące w Polsce akty prawne dotyczące ochrony danych osobowych i zatrudnienia oraz Pani/Pana zgoda.

 • Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna.
 • Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
   lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom z wyłączeniem współadministratorów,  organów administracji publicznej, organów ścigania i sądów, jeśli będzie to niezbędne w świetle przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane będą przechowywane w okresie niezbędnym do realizacji naboru pracowników
  i w przypadku braku zatrudnienia zostaną usunięte po zakończeniu rekrutacji, chyba, że wyrazi Pan/Pani zgodę na udział w kolejnych rekrutacjach – w takiej sytuacji będą przetwarzane do końca 2024 roku.