OGŁOSZENIA

Dzisiaj odbyła się wizja lokalna Zakładu Przyrodoleczniczego. Co poszło nie tak?

Dzisiaj (17.05.br.) w Gołdapi odbyła się wizja lokalna związana z Budową Zakładu Przyrodoleczniczego. W spotkaniu wzięli udział członkowie rady, urzędnicy oraz burmistrz Gołdapi

Kierownik budowy oprowadzał zebranych po obiekcie, prezentując jego wnętrze. Celem audytu było ukazanie, jak obecnie wygląda budynek od środka.

Kierownik szczegółowo omawiał i wskazywał liczne aspekty, które wymagają poprawy, podkreślając niezgodności z projektem oraz brak spełnienia norm.

Na zakończenie pragniemy podziękować burmistrzowi za umożliwienie nam, mieszkańcom miasta zobaczenia, jak wygląda zakład przyrodoleczniczy od wewnątrz. Dzięki temu możemy zobaczyć jakie wyzwania stoją przed inwestycją i co wymaga poprawy.

Poniżej przedstawiamy wam zdjęcia, oraz zachęcamy do wzięcia udziału w ankiecie.

LINK DO ANKIETY