OGŁOSZENIA

Dziś odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Gminy

Dziś (21.07) o godzinie 10:00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego odbyła się LXXVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Gołdapi. Po otwarciu posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad (kworum), przedstawiono porządek posiedzenia.

Rozpatrywano projekty uchwał w sprawach:

1) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2023– 2040,

2) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2023 roku.

Zmiany w budżecie wynikały m.in. z tytułu środków przyznanych Gminie Gołdap na zadanie ,,Regionalny Festiwal Pogranicza Kartaczewo” oraz związanych z zapewnieniem realizacji zamówienia publicznego związanego z dowożeniem uczniów do szkół położonych na terenie Gminy Gołdap w okresie od 1 września 2023 r do 31 grudnia 2023 r.

Uchwała dotycząca zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2023– 2040 podjęta została 12 głosami za, od głosu wstrzymał się Zbigniew Mieruński.

Uchwała dotycząca wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2023 roku została podjęta jednogłośnie, 13 głosami za.

Na sesji nieobecni byli Teresa Dzienis oraz Zbigniew Józef Wawrzyn.

Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi. Redakcja TerazGoldap.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższej informacji.

PK Serwis 2023
Eko-pal
Rol-Masz
Proniek
Beauty Space
Sauna