Ten dzień jest okazją do oddania czci Chrystusowi w Najświętszym Sakramencie, a także zademonstrowania swojej wiary podczas uroczystej procesji ulicznej.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa to jedno z  najważniejszych świąt w Kościele katolickim. To tzw. święto nakazane. Oznacza to, że osoby wierzące muszą tego dnia uczestniczyć we mszy świętej i powstrzymywać się od prac niekoniecznych

Obchodzone jest natomiast 60 dni po Wielkanocy. Najwcześniej może przypaść 21 maja, najpóźniej – 24 czerwca.

Na rozpowszechnienie święta miało wpływ przyjęcie w 1215 roku dogmatu o transsubstancjacji, czyli realnej przemianie chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa.

Historia procesji podczas uroczystości sięga drugiej połowy XIII w. Do Polski zwyczaj ten trafił w XV w. Od początku miał bardzo uroczysty charakter. W XVI w. z Niemiec dotarł do nas zwyczaj śpiewania fragmentów Ewangelii przy czterech, udekorowanych świeżymi roślinami ołtarzach.
 

Ciekawostką jest, że podczas rozbiorów, a także podczas II wojny światowej uczestnictwo w procesjach było znakiem wiary, ale także jedności narodu. Świadome tego faktu władze PRLu często zakazywały organizowania procesji ulicami miast w tym dniu.