Dziś Dzień Amnesty International, jednej z największych organizacji pozarządowych na świecie

Dziś Dzień Amnesty International, jednej z największych organizacji pozarządowych na świecie źródło zdjęcia:

  28 maja to święto międzynarodowej organizacji pozarządowej Amnesty International, która bada przypadki naruszeń praw człowieka na całym świecie, dokumentuje je i publikuje raporty dotyczące wolności słowa, kary śmierci, konfliktów zbrojnych, tortur, dyskryminacji czy odpowiedzialności korporacji. 

   W swoich działaniach Amnesty International powołuje się przede wszystkim na Powszechną Deklarację Praw Człowieka, uchwaloną 10 grudnia 1948 roku, która określa prawa wynikające z samego tylko bycia człowiekiem – prawa do życia, wolności słowa, prawa do edukacji czy zrzeszania się.

Amnesty International w Polsce

   Maraton Pisania Listów jest największą akcją na rzecz praw człowieka. Odbywa się corocznie w weekend w okolicach 10 grudnia, kiedy obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Akcja została zapoczątkowana przez warszawską grupę lokalną Amnesty International, ale bardzo szybko stała się wydarzeniem o zasięgu globalnym. Celem Maratonu Pisania Listów jest wysłanie jak największej ilości listów i innych apeli do odpowiednich władz we wskazanych krajach, tak by skierować ich uwagę na naruszenia praw człowieka. Organizacja jest obecna w Polsce od połowy lat 70. Jej pierwsza polska akcja dotyczyła obrony robotników represjonowanych w Ursusie i Radomiu w 1976 roku. 

 

 

Komentarze    Brak komentarzy