OGŁOSZENIA

Dzień Edukacji Narodowej- życzenia Urzędu Miejskiego

Z tej okazji Dyrektorom, Nauczycielom,
Pedagogom i Pracownikom Oświaty
składamy życzenia wielu sukcesów zawodowych,
wszelkiej pomyślności i satysfakcji z wykonywanej pracy.
Niech osiągnięcia edukacyjne i postawy Państwa podopiecznych
będą najwspanialszą nagrodą i zachętą do dalszej pracy.
Życzymy twórczej energii, odwagi i siły
do podejmowania nowych wyzwań.

Burmistrz Gołdapi
Tomasz Rafał Luto
wraz z Pracownikami
Urzędu Miejskiego w Gołdapi

Wojciech Hołdyński
Przewodniczący Rady Miejskiej
wraz z Radnymi
Rady Miejskiej w Gołdapi

Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi. Redakcja TerazGoldap.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższej informacji.

Proniek
Eko-pal
Sauna
Beauty Space
Rol-Masz
PK Serwis 2023