OGŁOSZENIA

DZIECKO W AUCIE – zasady przewożenia dzieci w fotelikach

Przewożenie dzieci w fotelikach często rodzi wiele pytań i wątpliwości. Funkcjonariusze postanowili je rozwiać i wyjaśnić, w jaki sposób należy przewozić dzieci w samochodzie, aby było to zgodne z przepisami, a także bezpieczne.

Kwestia przewożenia dzieci w samochodach bardzo często budzi wiele pytań i wątpliwości. Policjanci wyjaśniają, co mówią w tej kwestii obowiązujące przepisy. Warto się z nimi zapoznać.

W przypadku samochodów osobowych o liczbie miejsc do 9 wraz z kierowcą wyposażonych fabrycznie w pasy bezpieczeństwa oraz samochodów ciężarowych wyposażonych fabrycznie w pasy bezpieczeństwa przewóz dziecka mającego mniej niż 150 cm wzrostu jest dozwolony pod warunkiem zastosowania fotelika bezpieczeństwa lub innego urządzenia przytrzymującego.

Zarówno foteliki, jak i inne urządzenia przytrzymujące, muszą posiadać znaki homologacyjne świadczące o spełnieniu warunków technicznych określonych w przepisach Unii Europejskiej lub w regulaminach EKG ONZ. Ponadto instalacja i stosowanie fotelika lub urządzenia przytrzymującego musi odbywać się zgodnie z wymaganiami określonymi przez producenta takiego urządzenia oraz producenta pojazdu, w którym urządzenie jest montowane.

Fotelik lub inne urządzenie przytrzymujące musi być odpowiednio dobrane do masy i wzrostu dziecka. W przypadku gdy fotelik jest zamontowany na przednim siedzeniu pojazdu, tyłem do kierunku jazdy należy pamiętać, że gdy przewozimy w nim dziecko poduszka powietrzna pasażera nie może być aktywna. Pojazdy wyposażone w poduszkę powietrzną pasażera posiadają wyłącznik tej poduszki odpowiednio oznakowany piktogramem.

Dopuszcza się możliwość przewożenia dziecka bez użycia fotelika lub innego urządzenia przytrzymującego wyłącznie w dwóch niżej opisanych przypadkach:

  •  Jeżeli ze względu na wzrost i masę dziecka nie jest możliwe zapewnienie mu odpowiedniego fotelika bezpieczeństwa lub innego urządzenia przytrzymującego to w takim przypadku zezwala się na przewożenie dziecka przytrzymywanego pasami bezpieczeństwa na tylnym siedzeniu pojazdu. Warunkiem jest jednak wzrost dziecka – minimum 135 cm. Przepis ten dotyczy przewozu dzieci samochodami osobowymi o liczbie miejsc do 9 wraz z kierowcą, wyposażonymi fabrycznie w pasy bezpieczeństwa, oraz samochodami ciężarowymi wyposażonymi fabrycznie w pasy bezpieczeństwa.
  • W przypadku samochodów osobowych o liczbie miejsc do 9 wraz z kierowcą wyposażonych fabrycznie w pasy bezpieczeństwa oraz samochodów ciężarowych o maksymalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t wyposażonych fabrycznie w pasy bezpieczeństwa zezwala się na przewożenie na tylnym siedzeniu pojazdu trzeciego dziecka w wieku co najmniej 3 lat przytrzymywanego za pomocą pasów bezpieczeństwa, jeśli dwoje dzieci jest przewożonych w fotelikach lub innych urządzeniach przytrzymujących, zainstalowanych na tylnych siedzeniach pojazdu i nie ma możliwości zainstalowania trzeciego fotelika dla dziecka lub innego urządzenia przytrzymującego.

Rodzaje samochodów, którymi dzieci mogą być przewożone poza fotelikami lub innymi urządzeniami przytrzymującymi:

  • taksówki,
  • specjalistyczne środki transportu sanitarnego,
  •  pojazdy Policji, Straży Granicznej, Straży Miejskiej (lub gminnej),
  • autobusy.

Ponadto obowiązek stosowania fotelika lub innego urządzenia przytrzymującego nie ma zastosowania kiedy dziecko posiada zaświadczenie lekarskie o ściśle określonym wzorze, o przeciwwskazaniu do przewożenia dziecka w foteliku lub innym urządzeniu przytrzymującym.

Przewożenie dziecka w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami jest wykroczeniem, za które grozi mandat karny w wysokości 300 zł.

W przypadku skierowania sprawy do sądu Kodeks Wykroczeń przewiduje karę grzywny do 3000 zł albo karę nagany.
Zadbajmy o życie i zdrowie swoich dzieci przewożąc je w sposób bezpieczny.

Beauty Space
Rol-Masz
Sauna
Proniek
Ubezpieczenia
PK Serwis 2023
Eko-pal
Rostek, Rawinis