OGŁOSZENIA

Dzieci dowiedziały się, jak pomagać w nagłych sytuacjach zagrożenia życia

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Gołdap w Świetlicy Wiejskiej w Grabowie w dniu 14.09.2023 odbyło się spotkanie z Przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi.

Dzieci poznały wyposażenie ubioru strażaka niosącego pomoc. Dowiedziały się również, że najczęstszymi sprawcami wypadków drogowych są osoby po spożyciu alkoholu lub substancji psychoaktywnych. Nauczyły się jak odpowiednio wezwać służby ratunkowe i udzielić fachowo pierwszej pomocy.

Dzieci dowiedziały się również, że osoby leżące na chodnikach nie zawsze są pod wpływem środków psychoaktywnych, ale mogą potrzebować pomocy. Koło żadnej w tych osób nie można przejść obojętnie. Na koniec zajęć uczestnicy mogli poznać wyposażenie wozu strażackiego.

Działanie finansowane ze środków Gminy Gołdap.