OGŁOSZENIA

Działania profilaktyczne w Świetlicach wiejskich

W ramach Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani dla Gminy Gołdap w roku 2023 w świetlicach Wiejskich w Żelazkach i Kozakach działających przy Domu Kultury w Gołdapi realizują zadanie „Dopalaczy, alkoholu i papierosów nie dotykany -na aktywność stawiamy”.

W ramach zadania odbyły się warsztaty profilaktyczne z Przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi. Warsztaty dotyczyły pogadanek na temat uzależnień i przemocy, odpowiedzialności karnej dotyczącej zażywania i rozpowszechniania substancji psychoaktywnych.

Uświadomienie istoty zagrożenia.
Zadanie zrealizowane ze środków finansowych Gminy Gołdap.

Ubezpieczenia
Fotowoltaika
PK Serwis 2023
Rol-Masz