OGŁOSZENIA

Dwa zabytkowe budynki w Gminie Dubeninki przejdą gruntowny remont!

W dniu 14 lipca zostały ogłoszone wyniki naboru do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wśród beneficjentów znajduje się Gmina Dubeninki, która otrzymała dofinansowanie do dwóch wniosków. Pierwszy dotyczy remontu budynku urzędu gminy, drugi zabytkowej remizy w Żytkiejmach.

Wnioski o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków  zostały złożone w marcu. Złożono cztery wnioski, dwa z nich dotyczyły kościołów w naszej gminie. Był to wniosek na kościół pw. św. Andrzeja Boboli w Dubeninkach oraz kościół pw. św. Michała Archanioła w Żytkiejmach. Niestety na obie budowle nie otrzymano dofinansowania.

Gmina otrzymała środki na dwie pozostałe inwestycje:

  • 499.00,00, na realizację inwestycji „Zabezpieczamy zabytkowy budynek Urzędu Gminy Dubeninki”
  • 137.000,00 zł, na realizację inwestycji „Zabytkowa remiza strażacka w Żytkiejmach – perełka architektury”

Prace remontowe dotyczące budynku urzędu dotyczą wymiany dachu, elementów konstrukcyjnych, wymianie okien, drzwi i inastalacji elektrycznej. Wzmocnione zostaną fundamenty budynku. Środki własne wyniosą 15.000,00 zł.

W zabytkowej remizie w Żytkiejmach zostaną wymienione deski na całej konstrukcji, założona zostanie opaska odwadniająca, która zabezpieczy budynek przed niszczeniem. Środki własne na ten cel wyniosą 3.000,00 zł.

Sauna
Beauty Space
PK Serwis 2023
Ubezpieczenia
Rol-Masz
Eko-pal
Proniek
Rostek, Rawinis