OGŁOSZENIA

Drugi stopień alarmowy w kraju. Bądźmy czujni

Komenda Powiatowej Policji w Gołdapi przypomina, że na terenie całego kraju wciąż obowiązują stopnie alarmowe BRAVO i BRAVO- CRP.

Zadaniem stopni alarmowych jest przede wszystkim postawienie służb w gotowości.

Stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności.

Do zadań w przypadku stopnia BRAVO należą m.in.:

  • prowadzenie przez Policję, Straż Graniczną lub Żandarmerię Wojskową wzmożonej kontroli dużych skupisk ludzkich;
  • prowadzenie wzmożonej kontroli obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów potencjalnie mogących stać się celem ataków terrorystycznych;
  • zapewnienie dostępności w trybie alarmowym członków personelu wyznaczonego do wdrażania procedur działania na wypadek zdarzenia o charakterze terrorystycznym;
  • obowiązek noszenia broni długiej oraz kamizelek kuloodpornych przez umundurowanych funkcjonariuszy lub żołnierzy bezpośrednio realizujących zadania związane z zabezpieczeniem miejsc i obiektów, które potencjalnie mogą stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym;
  • dodatkowe kontrole pojazdów, osób oraz budynków publicznych w rejonach zagrożonych;
  • wzmocnienie ochrony środków komunikacji publicznej oraz ważnych obiektów publicznych.

Natomiast w stopniu alarmowym BRAVO- CRP zadania obejmują w szczególności:

  • wzmożone monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej;
  • monitorowanie i weryfikowanie czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej;
  • zapewnienie dostępności w trybie alarmowym personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo systemów;
  • wprowadzenie całodobowych dyżurów administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Stopnie będą obowiązywały do 31 maja 2024 r. do godz. 23:59.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/mswia/stopnie-alarmowe-bravo-i-bravocrp-na-terenie-calego-kraju-wciaz-obowiazuja

Przypominamy, aby nie lekceważyć żadnej informacji o zagrożeniu. Pamiętajmy o numerze alarmowym 112.