OGŁOSZENIA

Dofinansowania w Urzędzie Pracy!

Powiatowy Urząd w Pracy w Gołdapi poinformował, że posiada jeszcze środki w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie gołdapskim , współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus „

Jeśli zastanawiałeś się nad założeniem działalności gospodarczej, to jest dobry moment! Możesz otrzymać na to dofinansowanie. Jeśli potrzebujesz doposażyć miejsce pracy, to również możesz wnioskować o dodatkowe środki z urzędu.

Więcej informacji można uzyskać: