OGŁOSZENIA

Dofinansowania dla mieszkańców Gminy Banie Mazurskie

Wraz z nadejściem 2023 roku, mieszkańcy gminy Banie Mazurskie zyskali możliwość ubiegania się o dofinansowania różnego rodzaju przedsięwzięć. W nowym roku przyjmowane są również wnioski o wsparcie finansowe w ramach budowy przyłączy do sieci wodociągowej.

Gmina już od wielu lat oferuje mieszkańcom wsparcie finansowe na realizację przedsięwzięć, takich jak:

  • budowa przydomowej oczyszczalni ścieków
  • budowa studni wierconej
  • wymiana pieca grzewczego

Jednak, na mocy uchwały XXXI/218/2022 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 24 marca 2022 roku, uruchomiono również możliwość wnioskowania o udzielenie dotacji celowej na budowę przyłączy do sieci wodociągowej. W tym przypadku potencjalny beneficjent może uzyskać wsparcie finansowe na realizację przedsięwzięcia w kwocie 2 000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z:

  • zakupem materiałów, które mają wpływ na uzyskanie efektu ekologicznego
  • robotami budowlano-montażowymi związanymi z usługą wykonania podłączeń budynku do sieci wodociągowej
  • nadzorami
  • obsługą geodezyjną

Źródło: https://gminabaniemazurskie.pl

Eko-pal
Niebo w Gębie
PK Serwia
Rostek, Rawinis
Rol-Masz
Ubezpieczenia
Drzewka Perfekt Abies
Fotowoltaika
Proniek