Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 24 grudnia

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 24 grudnia źródło zdjęcia: Image by Daniela Dimitrova from Pixabay

Wiadomo już, do kiedy będzie obowiązywać dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Niestety, potwierdziły się prognozy dotyczące tego, że rodzice nie mogą liczyć na świadczenie za cały okres przebywania dzieci w domu pod ich opieką. Rządzący chcą tym samym, by rodzice młodszych dzieci mogli starać się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy jedynie za okres do 24 grudnia. Tym samym rodzice nie mogą ubiegać się o zasiłek za okres poświąteczny oraz ferie zimowe.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w grudniu 2020 r. będzie przysługiwał do Wigilii – 24 grudnia. Został przedłużony mocą rozporządzenia Rady Ministrów.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom dzieci do lat 8, jeżeli rodzic sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem w przypadku:

  • zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko
  • gdy placówka jest otwarta, ale nie może zapewnić opieki z powodu ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania epidemii
  • braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19.

Dzieci niepełnosprawne

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, ale również w przypadku ich otwarcia, gdy placówki te nie mogą zapewnić opieki, albo gdy niania lub dzienny opiekun nie może sprawować opieki z powodu COVID-19, przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci w wieku:

  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
  • Dotyczy to także rodziców lub opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, tj. szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad dorosłymi osobami niepełnosprawnymi przysługuje również w przypadku, gdy placówka jest otwarta, ale nie może zapewnić opieki, np. ze względu na ograniczenie w liczbie podopiecznych.

 

Uwaga! Tak jak dotychczas, dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego). Zasiłek ten nie przysługuje również, gdy szkoła zapewni opiekę dziecku i rodzic z tej opieki skorzysta.

 

Źródło: gov.pl

Komentarze    Brak komentarzy