DODATKOWY ETAT W URZĘDZIE I NOWE PARKOMATY

DODATKOWY ETAT W URZĘDZIE I NOWE PARKOMATY źródło zdjęcia:

   W 2019 r. w Straży miejskiej w Gołdapi zatrudnionych było 3 funkcjonariuszy, oraz dwóch pracowników obsługi monitoringu. Koszt utrzymania za ubiegły rok wyniósł 346.972,47 . Wkrótce w mieście ruszy strefa płatnych parkomatów.

 

Galeria:

Kliknij na zdjęcie poniżej, aby przeglądać.

DODATKOWY ETAT W URZĘDZIE I NOWE PARKOMATY
DODATKOWY ETAT W URZĘDZIE I NOWE PARKOMATY
DODATKOWY ETAT W URZĘDZIE I NOWE PARKOMATY
DODATKOWY ETAT W URZĘDZIE I NOWE PARKOMATY

   Gmina planuje zakup 2 dodatkowych parkomatów do obsługi płatnego postoju na parkingu miejskim. W obrębie Strefy Płatnego Parkowania planuje się wykorzystanie istniejących parkomatów. Na potrzeby obsługi płatnego postoju planowany jest dodatkowy 1 etat w urzędzie.

 

Wprowadzenie Strefy Płatnego Parkowania w Gołdapi to konieczność związana z niedoborem miejsc  parkingowych. Deficyt miejsc parkingowych dotyczy rejonu ustanowienia SPP tj. centrum miasta. Występujący brak miejsc postojowych powoduje zaburzenia ruchu przez kierujących szukających miejsca do zaparkowania. Brak miejsc utrudnia również prowadzenie handlu, usług.

Stawki opłat

Opłaty jednorazowe:
a) do 30 min postoju – 0,50 zł,
b) za pierwszą godzinę postoju – 1,20 zł,
c) za drugą godzinę postoju – 1,40 zł,
d) za trzecią godzinę postoju – 1,60 zł,
e) za czwartą godzinę postoju i każdą kolejną -1,20 zł.

Opłaty abonamentowe (postój bez zapewnienia miejsca postojowego):
a) abonament miesięczny (karta abonamentowa A) – 70,00 zł,
b) abonament półroczny (karta abonamentowa B) – 300,00 zł ,
c) abonament roczny (karta abonamentowa C) – 500,00 zł.

 

Do kontroli uiszczania opłat za postój pojazdów na parkingu upoważnieni są wyłącznie upoważnieni przez Burmistrza kontrolerzy.

Komentarze    Brak komentarzy