Dodatkowe 100 mln zł na inwestycje fotowoltaiczne

Dodatkowe 100 mln zł na inwestycje fotowoltaiczne źródło zdjęcia:
Nabór wniosków w programie „Mój Prąd” trwa jeszcze do 18 grudnia br., to wnioskodawcy już wyczerpali miliardową pulę dotacji na mikroinstalacje fotowoltaiczne. Ale jest dobra wiadomość: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie zamyka naboru i dokłada dodatkowe 100 mln zł na inwestycje w produkcję energii elektrycznej z prosumenckich instalacji PV o mocy 2-10 kW.

Źródło: granty.pl

Komentarze    Brak komentarzy